POLISKAMPANJ 2017

MASSUPPSÄGNING

 

I SAMBAND MED ATT VÅRBUDGETEN PRESENTERAS I APRIL 2017 MÅSTE POLISMYNDIGHETEN FÅ KRAFTIGT

ÖKADE ANSLAG FÖR EN LÖNESATSNING ANNARS SÄGER VI SAMTIDIGT OCH GEMENSAMT UPP OSS.

 

DET RÄCKER NU!

_________________________________________________________

 

Sveriges politiska makthavare kan inte ha undgått polisanställdas rapportering om vad som måste åtgärdas. Polisförbundet har ingen möjlighet att uppmana sina medlemmar till massuppsägning.

De är tvärtom skyldiga att avråda från en sådan samordnad och kraftfull aktion eftersom det kan anses strida mot fredsplikten. Däremot har den enskilde alltid rätt att säga upp sig. Därför anordnas denna kampanj av alla oss enskilda poliser som vill vara delaktiga när svensk polis uppvärderas. Sverige behöver en polismyndighet som attraherar de bästa för att kunna ge våra medborgare den trygghet de förtjänar.

 

Personal attraheras och stannar inom Polismyndigheten om det erbjuds värdiga löner, bra utbildning och i övrigt goda arbetsvillkor.

 

_________________________________________________________

 

Alla polisanställda som tycker att det är dags att uppvärdera svensk polis ordentligt rekommenderas att medverka i kampanjen.

 

Ett räkneverk på kampanjens hemsida kommer uppdateras med antalet inkomna avskedsansökningar. 

Om vi får in minst 5000 avskedsansökningar så kommer denna kampanj att fullföljas. 

 

 _________________________________________________________

 

När regeringen i april presenterar vårbudgeten förväntar sig Sveriges poliser att följande krav tillgodoses:

  

OMEDELBAR SATSNING

1,2 miljarder extra per år till Polismyndigheten, utöver befintliga anslag och redan planerade satsningar, öronmärkta för en omedelbar genomsnittlig löneökning för alla poliser på 5000kr/månad. Detta för att nå en rimlig nivå innan man kan återgå till att följa det så kallade märket.

 

 

LÖFTE OM FRAMTIDA SATSNINGAR

Inriktningen de närmsta 4 åren ska vara minst 5000 fler poliser, bättre utbildning och utrustning, varför anslaget med start 2018 ytterligare behöver räknas upp.

 

Presentera åtgärder som gör att Sveriges medborgare kan känna sig trygga och få den hjälp och service de förtjänar.

 

 _________________________________________________________

  

Om kravet gällande den omedelbara satsningen inte tillgodoses senast dagen då vårbudget 2017 presenteras så skickar vi samtliga avskedsansökningar till Rikspolischefen.

 

DET RÄCKER NU!